Novice

Generalna skupščina CEJA (Forum evropskih mladih kmetov)

Četrtek, 6. junij 2017

Volilna skupščina Foruma evropskih mladih kmetov je potekala v centru Bruslja, v neposredni bližini Evropskega parlamenta. Med skupščino so bila predstavljena poročila aktivnosti in delovanja pod vodstvom Alana Jagoe iz Irske.

Sledila je predstavitev smernic kmetijske politike v novem programskem obdobju (po letu 2020), s strani predstavnika Evropske komisije. Glavni poudarki so bili trajnost (prehranska varnost, strategija, optimiziranje stroškov, outputa in okolja), spodbujanje generacijske pomladitve (dostop do zemljišč, kapitala, uporaba finančnih instrumentov, informatizacija) in prožnost (zaščititi je potrebno proizvodne dejavnike, optimizirati upravljanje s tveganji, vključiti povezovanje, pomembno pa je tudi poznavanje cen in trga). Stvari, ki jih je potrebno ohraniti so zemlja, voda in biodiverziteta, pri čemer ima pomembno vlogo prav kmet. Kmetijstvo je pomemben akter prihodnost (prehranska, varnost, okolje…), biti mora tržno naravnano in profitabilno, da lahko kmet preživi in živi dostojno življenje.

Eden izmed direktorjev podjetja Masse Ferguson, Campbell Scott je nazorno predstavil pomembnost digitalizacije. Izpostavil je pomembnost vseh členov prehranske verige. Ključnega pomena je, da so enakopravni, pretok informacij pa je potrebno izboljšati s pomočjo digitalizacije, ki mora biti dostopna vsem členom v verigi. Sodobna digitalizacija pomeni vključevanje mase oz vse javnosti in ne samo elitnih skupin, ki bi kreirale sisteme po svoji meri. Ključni gradniki digitalizacije prihodnosti so mladi, ki razumejo delovanje in pomembnost informacijskih tehnologij. Vsak posameznik ima vpliv na izboljšanje učinkovitosti svojega kmetijstva in s tem posledično tudi kmetijstva kot celote. Direktor Scott je za konec povedal: »Prihodnost uspešnega mladega kmeta bo 90% poslovno naravnana, 10% pa bo kmetovanje.«

Strokovnemu delu je sledil volilni del skupščine. Za predsednika je bil izvoljen Jannes Maes iz Belgije. Podpredsedniki pa prihajajo iz Nemčije, Nizozemske, Irske in Češke.

 

Skupna kmetijska politika (SKP) po letu 2020

Petek, 7. junij 2017

V Bruslju, na sedežu Evropske komisije, je bila končna predstavitev ankete o skupni kmetijski politiki po letu 2020. Pregledanih je bilo več kot 300 tisoč vprašalnikov, rezultati pa so bili predstavljeni na treh nivojih: stališče kmetov, širše javnosti ter institucij (med državami z najmanj predlogi se je znašla prav Slovenija). V uvodnem nagovoru je komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Phil Hogan, poudaril sodelovanje, digitalizacijo, nove tehnologije, trajnostni razvoj, krožno gospodarstvo v kmetijstvu ter pomen okolja.  Izpostavil je še poenostavitev skupne kmetijske politike.

Eden izmed govornikov je bil tudi slovenski profesor z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani Luka Juvančič, ki je predstavil rezultate delavnice na temo upravljanja s tveganji. Izpostavljeno je še bilo izboljšanje položaja kmeta v verigi vrednosti, močnejša pogajalska, socialna in gospodarska moč kmeta, zmanjšanje birokracije, modernizacija, poenostavitev, vrzel med ekonomijo in okoljem, podporno okolje, povezovanje, dialog in prenos informacij, trajnost, inovacije. Pokazal se je trend povečanja porabe sektorja sadja in zelenjave, zmanjšala pa se je poraba mesa. Kljub pomembnosti kmeta kot prvega člena v prehranski verigi se dodana vrednost razporedi med višje ležeče člene, kmet pa velikokrat s ceno, ki jo dobi, ne doseže višine stroškov. To bi lahko izboljšale kratke verige in kvaliteta pridelane hrane. Potrebno se je zavedati, da je ključ do izboljšanja javnega zdravja v hrani, zato je potrebno (ne)posredno podpirati lokalno kmetijstvo in tudi neposredna plačila razdeliti bolj pravično (80% kmetij prejme 20% neposrednih plačil).

Predstavitvam so sledili komentarji z avditorija, kjer se je še enkrat pokazala vrzel med naravovarstveniki in kmeti, izpostavljeno pa je bilo še, da je potrebno ozavestiti in izobraziti tudi kupca. Udeleženci smo pričakovali konkretne strategije in ukrepe SKP, vendar je bila vsebina zelo splošna.

Podrobno poročilo, predstavitve in posnetek iz Evropske komisije se nahajajo na spletnem naslovu Evropske komisije.

 

Ogled belgijske kmetije

Sobota, 8. junij 2017 

V soboto je sledil obisk novo izvoljenega predsednika CEJE Jannesa Maesa v mestecu Aalter. Družinsko kmetijo z 210 kravami (od tega 130 krav molznic) upravlja brat, pomagata mu pa oče in Jannes. Kmetija ima v lasti 10 odstotkov vseh obdelovalnih površin, ki jih je skupno 65 hektarjev. Prevladujejo travniki in koruza. Na trgu mleka nastopajo preko združenja pridelovalcev, saj s tem pristopom dosegajo boljšo pogajalsko moč (trenutna cena mleka je 37centov/liter). Belgijski kmetje se pogosto poslužujejo nakupa kmetij, ki ne pripada njihovi družini, in tako kmetijo vzpostavijo na novo. S tem prevzemajo veliko večja finančna tveganja na lastna ramena. Nič nenavadnega ni, da se mladi po zaključenem izobraževanju po prvi zaslužek odpravijo na tuje kmetije. Jannes je do sedaj, poleg dela na domači kmetiji, upravljal dve kmetiji. Kmetijo na Nizozemskem s 350 kravami molznicami in enim zaposlenim delavcem in drugo v Belgiji (podobne velikosti).

Po končanem mandatu na CEJI, si Jannes prizadeva za samostojno kmetovanje. Načrtuje nakup kmetije in trajnostno kmetovanje v mlečnem sektorju

 

Naj se »belgijski dnevnik« zaključi z mislijo G. Washingtona: »Kmetijstvo je najbolj zdrava, najbolj uporabna in najbolj častna zaposlitev človeka.«. Zavedajmo se, da kmetijstvo, ki ga želimo imeti v prihodnosti, oblikujemo sami danes. Izkoristimo priložnost in ustvarimo trajnostni uspeh.

 

Doris Letina in Rok Damijan

Kontaktiraj nas

  • Celovška 43
    1000 Ljubljana
  • 00386/(0)41 664 017
  • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
ranktrackr.net